Hvordan får man til varig endring hos pasienten ved bruk av digitale helsetjenester?


Velkommen til gratis webinar:


Dato: 12. september 2023. 

Klokke: 08.30-09.15

Sted: Teams


Youwell webinar:

Del 1: Hvordan tenke smartere helseløsninger

Velkommen

Evidensbasert behandling

Mobilisere pasientens egne ressurser

Bruke digitale helsetjenester på riktig måte

Kl: 08.30-08.45

Modul 2: Case-studie

Kort presentasjon av Helse i Hardanger

Resultater og effekt

Implementering og drift

Kl: 08.45-09.05

Modul 3: Spørsmål og diskusjon

Åpner opp for spørsmål og diskusjon

Kl: 09.05-09.15

Om Youwell

Youwell er en sikker e-helseplattform, hvor du får et universalverktøy til å bygge, tildele, tilpasse og forske på digitale helsetjenester.


Det kan eksempelvis være innen forebygging, behandling, trening, rehabilitering og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser.

Hvordan får man til varig endring hos pasienten ved bruk av digitale helsetjenester?


Velkommen til gratis webinar:


Dato: 12. september 2023. 

Klokke: 08.30-09.15

Sted: Teams


Youwell webinar:

Del 1: Hvordan tenke smartere helseløsninger

Velkommen

Evidensbasert behandling

Mobilisere pasientens egne ressurser

Bruke digitale helsetjenester på riktig måte

Kl: 08.30-08.45

Modul 2: Case-studie

Kort presentasjon av Helse i Hardanger

Resultater og effekt

Implementering og drift

Kl: 08.45-09.05

Modul 3: Spørsmål og diskusjon

Åpner opp for spørsmål og diskusjon

Kl: 09.05-09.15

Om Youwell

Youwell er en sikker e-helseplattform, hvor du får et universalverktøy til å bygge, tildele, tilpasse og forske på digitale helsetjenester.


Det kan eksempelvis være innen forebygging, behandling, trening, rehabilitering og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser.