Youwell webinar om digitale helsetjenester

Velkommen til webinar. Webinaret er strukturert opp i tre deler og vil ta for seg innsikt-, utvikling- og implementeringsfase av digitale helsetjenester.


Dato: 4. april 2024. 

Klokke: 08.30-09.15

Sted: Teams


Del 1: Innsikt

Velkommen

Innsiktsfase – forstå det reelle behovet

Erfaringsdeling – innsiktsprosesser

Kl: 08.30-08.45

Modul 2: Utvikling

Hvordan jobbe agilt og smidig i iterative prosesser

Brukerinvolvering og testing

Kl: 08.45-09.00

Modul 3: Implementering

Suksessfaktorer for å få til god implementering

Måling og evaluering

Kl: 09.00-09.10

Om Youwell

Youwell er en sikker e-helseplattform, hvor du får et universalverktøy til å bygge, tildele, tilpasse og forske på digitale helsetjenester.


Det kan eksempelvis være innen forebygging, behandling, trening, rehabilitering og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser.

Youwell webinar om digitale helsetjenester

Velkommen til webinar. Webinaret er strukturert opp i tre deler og vil ta for seg innsikt-, utvikling- og implementeringsfase av digitale helsetjenester.


Dato: 4. april 2024. 

Klokke: 08.30-09.15

Sted: Teams


Del 1: Innsikt

Velkommen

Innsiktsfase – forstå det reelle behovet

Erfaringsdeling – innsiktsprosesser

Kl: 08.30-08.45

Modul 2: Utvikling

Hvordan jobbe agilt og smidig i iterative prosesser

Brukerinvolvering og testing

Kl: 08.45-09.00

Modul 3: Implementering

Suksessfaktorer for å få til god implementering

Måling og evaluering

Kl: 09.00-09.10

Om Youwell

Youwell er en sikker e-helseplattform, hvor du får et universalverktøy til å bygge, tildele, tilpasse og forske på digitale helsetjenester.


Det kan eksempelvis være innen forebygging, behandling, trening, rehabilitering og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser.